• Denne side handler om Jeppe på Bjerget til alle tider, uanset tid og sted – derfor navnet jeppepåbjerget.dk. Siden udgår fra Teatermuseet i Hofteatret, som ligger bag Folketinget på Christiansborg Ridebane.
 • jeppepåbjerget.dk indgik i 2010 som en fysisk installation i Teatermuseets store udstilling om 1700-tallet på scenen.
  jeppepåbjerget.dk indgår i et materiale til brug for undervisning og lignende på e-museum.
 • jeppepåbjerget.dk baseres på materiale fra Teatermuseet i Hofteatrets arkiver og samlinger: bøger, teatermanuskripter, fotos, tegninger, lydoptagelser og musik, som igen ligger til grund for komponisten Hans Sydows nykomponerede lydcollage, der kan høres fra siden her – se nedenfor.
 • Det kunstneriske brændpunkt i jeppepåbjerget.dk er Jeppes berømte opvågningsmonolog i baronens seng: ”Hvad er dog dette?” Jeppes ord er lagt i munden på en barnestemme. Bag hende høres som ekkoer af Henrik Malberg og Osvald Helmuth, et par af de mange skuespillere, som har spillet Jeppe engang. Griegs romantiske Holbergsuite, som engang lå som klangbund for komedien, er her skiftevis ført tilbage til Holbergs tid og spillet med én finger på et cembalo, og frem i tiden i et rent elektronisk arrangement. Billeder og tegninger – udført af Kurt Westergaard og Boris Boll-Johansen – af forskellige tiders Jeppe gennem snart 100 år veksler mellem hinanden: Henrik Malberg, Carl Alstrup, Osvald Helmuth, Buster Larsen, Ole Ernst, Jens Albinus, Ole Thestrup, Thomas Bo Larsen, Niels Andersen, Preben Harris, Linda P– og aktuelt i 2010 Henning Jensen.

jMediaelement - not only just another html5 audio / video player

Slideshow Image 1Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5 Slideshow Image 5

audio player

mute / unmute
volume control
play / pause
play position
Komposition og lyddesign: Hans Sydow
Tegninger: Boris Boll-Johansen og Kurt Westergaard
Stemmer: Asta Marie Sydow, Henrik Malberg og Osvald Helmuth
Webdesign: Thomas Holmbäck

about

Jeppe har talt og tænkt meget forskelligt alt efter, hvem der har spillet Jeppe, og hvem der har gendigtet ham. Replikker fra forskellige tiders Jeppe blander sig her med forskellige statements, som mere eller mindre direkte har med Jeppe og komediespil at gøre
 • Nu kiender jeg, men desværre, Alting igien.
  Jeppe anno 1722
 • Ingen kender dig, og der er heller ingen, der har lyst til at vide hvem du er. Jeppe anno 2002
 • Jeg bliver væk i kvinden, jeg kan ikke lad være – når jeg har det sådan kan jeg grave mig ned i timevis og udforske alle hullerne. Jeppe anno 2002
 • Tal Dansk, din sorte Hund! saa skal vi nok svare for os. Jeppe anno 1722
 • Har vi en smøg Jeppe? Ved ikke, vi kan se efter. Jeppe anno 2002
 • Humor er den overlegne Magt, der forløser ved pludselig at hoppe over selve Konflikten. Johannes V. Jensen 1962
 • Ironi er indsigt i de andres begrænsning, selvironi i ens egen begrænsning, humor i menneskets begrænsning. Villy Sørensen 1994
 • I have not a dream! Free at last! Hjälp! Jeppe anno 1996
 • Misforstaar man noget paa en morsom Maade, er det i al Fald bedre end at forstaa det rigtigt paa en kedelig. Carl Roos 1923
 • Stryger sig om Munden, og gaaer bort meget skamfuld. Regi til Jeppe anno 1722
 • Døden er haard at gaae paa. Jeppe anno 1722
 • I Fruentimmer Balconen skal være Viin og Øl til Jeppe heele Stykket igennem. Regi-protokol til Jeppe anno 1748-49
 • Man er også det, hvad man vil være. Tage Skou-Hansen 1995
 • Jeg er en fattig Bonde, en Træl, En Slyngel, en Hanrej, en sulten Luus, en Madike, en Carnalie. Jeppe anno 1722
 • Jeg veed nok, hvad I er for Karle, I Ridefogder […]. I faaer Fløden af Melken, og Herskabet faaer en Lort. Jeppe anno 1722
 • En ussel Trælbonde, i hvem Armod og Nedtrykkelse dog ikke ganske have kunnet underkue en vis naturlig Vittighed og enkelte Forstandsfunker. Adam Oehlenschläger 1833
 • Pas på du ikke drukner helt i klassen og mister sanserne og taber gassen. Jeppe anno 1938
 • Jeppe!! Sidder du stadigvæk der med kartoflerne hængende nede mellem knæene, hva Jeppe!!? Nille om Jeppe anno 2002
 • Har vi en smøg Jeppe? Ved ikke, vi kan se efter. Jeppe anno 2002
 • Pas på du ikke drukner helt i klassen og mister sanserne og taber gassen. Jeppe anno 1938

download

Er Jeppe på Bjerget en tabernar, der trænger til en tudekiks, eller en tabumester, der har modet til at vise os, at man også er, hvad man vil være eller får mulighed for at blive? Det er der givet rigtig mange gode svar på siden komedien havde premiere i 1723.

»Her finder du en række eksempler
(Åbner i nyt vindue)